0

ชาวบ้านฉางเตรียมตัวรวย

2018-10-26 15:08:29 ใน News » 0 499
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)เปิดเผยว่า กรอ.อยู่ระหว่างเสนอแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (อีโค อินดัสเทรียล ทาวน์) ปี 2561-2564 เพื่อพัฒนา 18 พื้นที่ใน 15 จังหวัดให้เป็นเมืองใหม่เชิงนิเวศ โดยพื้นที่นำร่องที่ดำเนินการก่อน คาดว่าจะเป็นพื้นที่บ้านฉางโมเดล อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยคาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอีอีซี ที่มี รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน
นายเดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า เหตุที่เลือกบ้านฉางเพราะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีความพร้อมและให้การสนับสนุน หลักการพัฒนาจะทำเป็นคอมเพล็กซ์ มีโรงพยาบาล ศูนย์การค้า ศูนย์บริการขนส่ง ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าของ ตั้งเป็นนิติบุคคล ไม่ใช่การขายสิทธิให้กับนักลงทุน ซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคาที่ดินในเทศบาลเมืองบ้านฉาง ที่ปัจจุบันเฉลี่ย 3 ล้านบาทต่อไร่ ภายใน 10 ปีอาจพุ่งขึ้น 10 เท่าตัว เป็น 30 ล้านบาทต่อไร่ โดยสำหรับภาพรวมพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกำหนดไว้ 15 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และสุราษฎร์ธานี.

ขอบคุณบทความ ข่าวไทยรัฐ
https://www.thairath.co.th/content/1015977